Popradské Pleso
9. March 2017
Všetky informácie z nášho regiónu vrátane kalendára akcii sa čoskoro dozviete na našom partnerskom webe
http://www.strbskepleso.sk